IHEART programmet for barn og ungdom om
psykisk helse

 

IHEART står for Innate Health Education and Resilience Training

IHEART hjelper de unge å avdekke deres innebygde resiliens og potensial ved å utdanne dem om deres medfødte psykiske helse og velvære.

Siden Januar 2018 har 2560 unge i England deltatt på IHEART. 42 skoler og utdanningsinstitusjoner har levert programmet.

IHEART blir levert i flere deler av verden, blant annet USA, Canada og land i Europa som Sverige, Irland og Belgia. Fra høsten 2019 begynner vi i RE:TENKE å levere programmet her i Norge.

Kort sagt er IHEART programmet basert på en velutviklet og pedagogisk opplæringsplan, som fokuserer på vår medfødte helse (vår naturlige psykologiske velvære), å gjenoppdage vår indre resiliens og gi en konkret forståelse av hvordan tanker og følelser fungerer.


 
hvahvis.jpg

Psykiske helseplager blant barn og ungdom bare øker

Barn og unges psykiske helseplager i Norge er i ferd med å utvikle seg til et humanitært problem (ref. Røde Kors). De fleste tiltak som gjøres i dag, er å bidra til økt fokus om psykiske plager og lidelser.  

 • 1 av 4 studenter sliter alvorlig psykisk

 • 20% har skadet seg selv

 • 20 % har hatt seriøse selvmordstanker.

 • 40 % økning i tenåringsjenter med psykiske lidelser

Til tross for at vi setter inn store ressurser på barn og unges psykiske helse, ser ikke dette ut til å påvirke statistikken i en positiv retning.

De unge lider, og vi klarer ikke å redde dem. Hvorfor? Fordi de fleste programmene i all hovedsak adresserer symptomene, ikke de grunnleggende årsakene. For å kunne løse gjentakende problemer, er vi nødt til å fokusere på selve kjernen.

Vi trenger et revolusjonerende skifte i tankegangen til våre lærere, foreldre og ledere. IHEART går til kilden av misforståelsen, som hindrer de unge i å gjenkjenne deres medfødte helse og naturlige psykologiske velvære, er folkene bak IHEART sitt svar på dette behovet. Programmet blir levert av sertifiserte IHEART Instruktører.

Vi i organisasjonen RE:TENKE er sertifiserte IHEART Instruktører hos IHEART senteret i London, som har utviklet dette revolusjonerende programmet. Vi har stått for den norske oversettelsen av programmet. Ta kontakt på hei@retenke.no for en presentasjon av programmet.


IHEART - 6 grunnmoduler

Programmet består av 6 grunnleggende moduler, som er selve fundamentet i programmet. Grunnleggende kunnskap om hvor våre følelser kommer fra og ikke kommer fra, er grunnsteinene i en god psykisk helse.

Gjennom en serie av kreative og interaktive moduler, tar programmet barn og unge med på en reise, mot å forstå hvordan de får tilgang til deres medfødte resiliens og psykiske velvære fra innsiden. Programmet består av en blanding av interaktive diskusjoner, aktiviteter, selvrefleksjoner, animasjoner, videoer og gruppeøvelser.

De unge oppdager at menneskesinnet har et intelligent design som kan håndtere det livet bringer, gjennom lærdommer om:

 • Hvordan menneskesinnet skaper alle våre realiteter, følelser, humør og handlinger.

 • Hvordan det er en avgjørende sammenheng mellom tanke og følelse.

 • Hvordan de kan navigere seg gjennom utfordringer på en enklere og bedre måte.

 • Hvordan de kan ha den selvtillit de trenger for å gjennomføre positive endringer.

Skjermbilde+2019-06-23+kl.+16.05.26.jpg

Skjermbilde+2019-06-23+kl.+16.05.41.jpg

IHEART - 7 temamoduler

Etter å ha fått grunnleggende kunnskap om hvor følelser kommer fra og ikke kommer fra. Innehar de nå en emosjonell kompetanse, til å ta fatt på de utfordringer de står ovenfor i dag. Programmet har 7 temamoduler som tar for seg de største utfordringene de unge står ovenfor i dag.

Programmet er nøye gjennomtenkt og designet for å engasjere de unge med en pedagogisk struktur, hvor hver av deltakerne er «empowered» med den innebygde kunnskapen om at de har hva som skal til for å komme seg igjennom deres utfordringer og vanskeligheter.

Noen eksempel:

 • Hvordan bruke sosiale media uten at de bruker deg – Sosiale medier er kommet for å bli og vil være en del av de unges hverdag. Men, det betyr ikke at de behøver å ta over deres hverdag. Vi lærer ungdommen hvordan sosiale medier ikke har noen kraft over dem eller kan diktere deres følelser. 

 • Stress, bekymring og angst – Er plager mange ungdommer oppgir at de sliter med i hverdagen. Og grunnene til plagene er alt fra skolen, hjemmelekser, venner, lærere etc. Å vite hvor disse følelsene kommer fra og ikke kommer fra, styrker deres evne til å navigere livet med mindre plager. 

 • Selvbilde og identitet: Merkelapper er for syltetøyglass – Å leve opp til urealistiske selvbilder er noe mange unge sliter med i hverdagen. Men med en forståelse for at det ikke er noe som kreves for å oppleve verdighet og å være hel, endrer denne urealistiske søken.


Studie bekrefter positive resultater av IHEART på unge mennesker

Vi blir ofte spurt:

 • Hvordan vet dere at IHEART-programmet fungerer?

 • Hvordan vet dere at resultatene har varig innvirkning?

Her er hva vi har funnet ut så langt:

 • 76% av deltakerne har lagt merke til en positiv forandring i seg selv.

 • 96% av deltakerne vil anbefale programmet til en venn.

 • 100% av skolene / utdanningsinstitusjonene har sett stor fordel for elevene sine.

 • 25% reduksjon i frekvens av atferds- og lærings problemer.

 • Betydelig statistisk forbedring i elevenes mentale resiliens og velvære (basert på en kontrollert prøve gjort med 148 elever).

For mer data om forventet utfall av IHEART-programmet finner du ved å trykke HER.

Skjermbilde 2019-06-23 kl. 20.15.27.png