Hvorfor vi brenner for å RE:TENKE psykisk helse?

Team foto.png

Bak denne ideelle organisasjonen finner du 2 vanlige mennesker, med 2 helt ulike oppvekster og opplevelser av livet. Felles for de, er at de har erfaring med psykiske lidelser og plager. Akkurat hvordan de har opplevd det er individuelt.

En annen ting de har felles, er at de har opplevd et paradigmeskifte i deres forståelse av psykisk helse. De har lært om den friske psykiske helsen som er en fremdeles noe ukjent og ignorert funksjon. Som følge av dette, har de opplevd et drastisk positivt skifte, som de beskriver som et radikalt skifte i bevissthet og opplevelse av livet og deres psykiske helse oppleves sterkere. Deres psykologiske immunforsvar ble styrket.

De har et sterkt engasjement i at denne kunnskapen burde være allmennkunnskap og læres allerede i ung alder. Derfor gikk de sammen om å starte en frivillig organisasjon og bidra til å dele kunnskapen videre.

 

VISJON

RE:TENKE skal bidra til å snu den økende statistikken av psykiske problemer

Psykiske lidelser er et økende problem i samfunnet, ikke bare i Norge, men i hele verden. Særlig blant barn og ungdom, viser statistikken over mange år, at det er en sterkt økende utvikling av psykiske problemer. Hvordan skal vi snu denne trenden? Hvordan skal vi støtte neste generasjon, slik at de kan oppleve et samfunn med bærekraftig psykisk helse? Det innføres stadig nye tiltak, alle ønsker å bidra til en endring, men så langt uteblir de store resultatene. En løsning, som har vist seg å fungere, er å tilføre kunnskap om frisk psykisk helse på skolen for barn og unge.

Strategi

RE:TENKE skal bidra med å undervise i grunnleggende kunnskap om vår medfødte psykiske helse og bunnsolide resiliens. Kunnskap om det logiske systemet for hvordan vårt sinn fungerer, og hvordan det ikke fungerer. Logikken avdekker at samfunnet har mange misforståelser om hvordan systemet fungerer. Når vi ikke forstår logikken, kan dette føre til en forverring av helsetilstanden. Når vi derimot forstår logikken, skjer en positiv utvikling hos individet, og uønskede tankemønstre og uvaner faller bort. Det bringer til overflaten de solide styrkene vi alle har medfødt. Og gir oss muligheten til å gjenoppdage det innebygde potensiale for resiliens.

Vi mener dette vil:

  • Bidra til at ungdom gjennomfører videregående skole.

  • Bidra til at færre unge sliter psykisk.

  • Bidra til at mennesker er med og deltar i samfunnet.

  • Bidra til at færre blir ufør pga psykiske lidelser

  • Bidra til at sykefraværet for psykisk helseplager skal gå ned

  • Bidra til et forbedret helsetilbud

Innebygget resiliens. Vårt sinn er mer solid enn vi tror.

Vårt sinn er robust, solid og bygget slik at vi allerede er rustet med alt vi trenger for å mestre livet. Når vi snakker om “psykisk helse”, mener vi det friske i oss. Mange assosierer det ofte med psykiske lidelser og sykdommer, og overser totalt HELSE, altså det friske i oss. Over alt i livet finner man intelligente systemer utformet av naturen, som mennesket senere har oppdaget og dokumentert. Solsystemet, fotosyntesen, tyngdekraften, blodomløpet er eksempler på noe av naturens intelligente systemer, som mennesket har oppdaget hittil i historien.

Visste du f.eks at det har eksistert flere forståelser og teorier om kroppens oppbygging og at blodomløpet er ikke noe vi alltid har visst om? Dagens forståelse av blodomløpet ble oppdaget på tidlig 1600 tallet av William Harvey. Harveys banebrytende oppdagelser hadde likevel liten virkning på den medisinske praksis i samtiden. Årelating, som har sin begrunnelse i Galens feilaktige teorier, fortsatte å være en populær behandlingsmetode langt inn på 1800-tallet – lenge etter at Harveys teorier hadde slått igjennom. Først på tidlig 1900 tallet skulle forståelsen nå inn i den medisinske praksisen, og det oppstod et paradigmeskifte.

Det samme gjelder f.eks oppdagelsen av bakterier i kroppen, noe som fikk innpass i den medisinske praksisen for bare litt over 100 år siden. Og det er først i nyere tid, at mikrobiologer har begynt å avdekke enda flere viktige funksjoner som bakterier har i kroppen vår.

Felles for disse to historiene, er at når vi forstår noe nytt så kommer endring etterpå. Når vi forstår den naturlige intelligensen som ligger til grunn, så kan vi enklere dra nytte av det til vår fordel. Derfor jobber RE:TENKE for å spre kunnskap og å heve kompetanse, om vår bunnsolide psykiske helse og dens naturlige resiliens.