VISJON

RE:TENKE skal bidra til å snu den økende statistikken av psykiske helse problemer

Psykiske lidelser er et økende problem i samfunnet, ikke bare i Norge, men i hele verden. Særlig blant barn og ungdom, viser statistikken over mange år, at det er en sterkt økende utvikling av psykiske problemer. Hvordan skal vi snu denne trenden? Hvordan skal vi støtte neste generasjon, slik at de kan oppleve et samfunn med bærekraftig psykisk helse? Det innføres stadig nye tiltak, alle ønsker å bidra til en endring, men så langt uteblir de store resultatene. En løsning, som har vist seg å fungere, er å tilføre kunnskap om frisk psykisk helse på skolen for barn og unge.

Strategi

RE:TENKE skal bidra med å undervise i grunnleggende kunnskap om vår medfødte psykiske helse og bunnsolide resiliens. Kunnskap om det logiske systemet for hvordan vårt sinn fungerer, og hvordan det ikke fungerer. Logikken avdekker at det finnes mange misforståelser om hvordan systemet fungerer som er direkte feil og som skaper problemer for oss. Når vi ikke forstår logikken, kan dette føre til en forverring av helsetilstanden. Når vi derimot forstår logikken, skjer en positiv utvikling hos individet, og uønskede tankemønstre og uvaner faller bort. Det bringer til overflaten de solide styrkene vi alle har medfødt. Og gir oss muligheten til å gjenoppdage det innebygde potensiale for resiliens.

Vi mener dette vil:

  • Bidra til at ungdom gjennomfører videregående skole.

  • Bidra til at færre unge sliter psykisk.

  • Bidra til at mennesker er med og deltar i samfunnet.

  • Bidra til at færre blir ufør pga psykiske lidelser

  • Bidra til at sykefraværet for psykiske helseplager skal gå ned

  • Bidra til et forbedret helsetilbud

Verdier

Vi har formulert noen verdier som er RE:TENKE sin retning og identitet

Ingen mennesker er ødelagte
Frisk psykisk helse er iboende i mennesket
Livet skal leves, ikke mestres
Vi kommer utrustet med alle ressurser vi trenger for å leve livet

Ideell organisasjon

RE:TENKE er en ideell organisasjon som ble stiftet 4. september 2018, av initiativtakerne, Marianne Kronkvist og Lisa-Marie Thompson.

 
boble logo 5000x5000.png
Psykologisk trygghet oppleves, når vi oppdager at vår iboende friske psykiske helse aldri kan bli borte.
— Marianne Kronkvist